• +389 2 312 16 28
  • info@adra.com.mk
  • Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Ние го градиме вашиот сон

АКО НЕКОЈ МОЖЕ, ТОА СМЕ НИЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА СЕКОЈ ПРЕДИЗВИК ВО ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР

Play Video

Импресивни Бројки

Се движиме напред со крупни чекори благодарение на искуството, иновативноста и креативноста на нашиот менаџерски тим. Имаме флексибилен пристап и создаваме трајни вредности секаде каде што работиме.

ПОВЕЌЕ ОД 300 КИЛОМЕТРИ ПОДЗЕМНА МРЕЖА НА КАБЛИ

ПОВЕЌЕ ОД 100 КИЛОМЕТРИ ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ПРЕНОСНИ ВОДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПОВЕЌЕ ОД 100 КИЛОМЕТРИ КАНАЛИЗАЦИОНИ И ВОДОВОДНИ МРЕЖИ

промет

2002 година – 33.000 евра

2017 година – 4.500.000 евра

>
2018 Број на вработени
М
2017 Промет во Евра

Вработени

2002 година – 10

2018 година – 140

Широк спектар на услуги

НИСКОГРАДБА

ВИСОКОГРАДБА

ХИДРОГРАДБА

СЕРТИФИКАТИ - ПОтврда за нашиот квалитет

Проектирање

Лиценца Б за проектирање на градби од трета. четврта и петта категорија бр. П.443/Б

ИЗВЕДУВАЊЕ

Лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија бр. И.080/Б

НАДЗОР

За надзор на изградбата на градби од втора категорија

ДОЛГА ЛИСТА НА ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ