• +389 2 312 16 28
  • info@adra.com.mk
  • Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Ние го градиме вашиот сон

Широк спектар на услуги

ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ 100%
МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И ОПРЕМА 100%
ХИДРОГРАДБА 100%
НИСКОГРАДБА 100%
МАШИНСКО БУШЕЊЕ 100%
БАЗЕНИ, ШАХТИ, ЈАМИ 100%
ПОТПОРНИ ЅИДОВИ 100%
ВИСОКО ГРАДБА 100%
ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ 100%
РЕКОНСТРУКЦИЈА И РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ 100%
РЕКЛАМНИ ПАНОА И БИЛБОРДИ 100%
ГЕОМЕХАНИЧКИ ЗАФАТИ 100%

Посетете не нашата Фејсбук Страница: