• +389 2 312 16 28
  • info@adra.com.mk
  • Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Ние го градиме вашиот сон

СЕРТИФИКАТИ

Потврда за нашиот квалитет​

  • Лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија бр. И.080/Б
  • Лиценца А за изведувач на градби од трета категорија бр. И.191/Ц
  • Лиценца Б за проектирање на градби од трета. четврта и петта категорија бр. П.443/Б
  • Сертификат ISO 9001-2008
  • Сертификат ISO 14001-2004
  • Сертификат OHSAS 18001-2007

Лиценца А

Лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија бр. И.080/Б

Лиценца А

Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија 

Лиценца Б

За надзор на изградбата на градби од втора категорија