• +389 2 312 16 28
 • info@adra.com.mk
 • Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Ние го градиме вашиот сон

СЕРТИФИКАТИ

Потврда за нашиот квалитет​

 • Лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија бр. И.080/Б
 • Лиценца А за изведувач на градби од трета категорија бр. И.191/Ц
 • Лиценца Б за проектирање на градби од трета. четврта и петта категорија бр. П.443/Б
 • Сертификат ISO 9001-2008
 • Сертификат ISO 14001-2004
 • Сертификат OHSAS 18001-2007

Лиценца А

Лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија бр. И.080/Б

Лиценца А

Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија 

Лиценца Б

За надзор на изградбата на градби од втора категорија 

 • Underground Installations
 • Hydro Construction
 • Low Construction
 • High Construction
 • Machine Drying

© 2002-2018 ADRA   |   All Rights Reserved   |   Made with by Ivil - Digital Agency