• +389 2 312 16 28
  • info@adra.com.mk
  • Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Ние го градиме вашиот сон

Ние го градиме вашиот сон

Милаим Мемедовски ја формираше градежната компанија АДРА ДООЕЛ Скопје во 2002 година, врз основа на темелните вредности на тимска работа, интегритет и посветеност. Денес, тимот кој брои повеќе од 110 вработени ја следи визијата на основачот да обезбеди врвна услуга на клиентите, да гради партнерства во заедницата, и да испорачува квалитет.

Ние го градиме вашиот сон

Наша визија е да се обезбеди квалитетот на услугите кои ги надминуваат очекувањата на нашите ценети клиенти.

Нашата мисија е да се изградидолгорочни односи со нашите клиенти и да се обезбедат исклучителни услуги

Наши основни вредности се да ги третираме нашите клиенти со почит и верба. Вградуваме чесност, интегритет и деловна етика во сите аспекти на нашето бизнис функционирање.

Наши цели се регионално проширување на полето на градежништвото и создавање на силна база на клиенти.

Милаим Мемедовски Основач и управител на компанијата

Зоран Попович
Дипл. Инженер Архитект

Бакарема Стивен
Дипл. Градежен Инженер (инфраструктура, патишта, хидроградба)

Марија Поповска
Дипл. Градежен Инженер (високоградба)

Повеќе од 12 години успех

…а ние само што започнавме